Ennaltaehkäisy


Ergonominen ohjaus on merkittävässä asemassa hyvien hoitotulosten saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Hyvä ergonomia on osa työelämää ja vapaa-aikaa. Esimerkiksi työpisteen ergonomiakartoitus tai juoksua harrastavan asiakkaan juoksutekniikan analysointi ja korjaaminen oman fysioterapeutin tai naprapaatin avustuksella, on osa kokonaisvaltaista hoitoa. Toteutettavat ergonomiamuutokset tähtäävät ennaltaehkäisemään vaivojen uusiutumista tai uusien ongelmien syntymistä.

Sydän- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön säännöllinen harjoittaminen on osoitettu tehokkaaksi ennaltaehkäisymenetelmäksi useiden sairauksien kohdalla. Säännöllisellä fyysisellä harjoittelulla voidaan parantaa elämänlaatua sekä työ- että toimintakykyä.

Lisätietoja: OMT-fysioterapeutti Juha Hiltunen, 05-2197300