Hoitomuodot


  Toimintafilosofiamme lähtökohtana on näyttöön perustuva lääketiede (Evidence Based Medicine). Sivulla olevista linkeistä voit tutustua lähemmin hoitomuotoihimme.


  Näyttöön perustuva lääketiede on tunnontarkkaa, harkittua, parhaan mahdollisen kliinisen tutkimustiedon käyttöä yksittäisen asiakkaan hoidossa. Tunnontarkka tarkoittaa sitä, että tietoa käytetään järjestelmällisesti jokaisen soveltuvan asiakkaan kohdalla. Harkittu puolestaan sitä, että diagnostisten kokeiden ja hoitojen hyödyt ja haitat arvioidaan kliinisen asiantuntemuksen perusteella ja, että yksittäisen asiakkaan lähtökohdat, kliininen tilanne ja toivomukset otetaan huomioon.

  Parhaan mahdollisen kliinisen tutkimustiedon käyttö taas edellyttää sitä, että käytännön terapeutti kykenee erottamaan hyvän tiedon huonosta (kriittinen arviointi) ja, että hänellä on mahdollisuus saada luotettavaa, ajan tasalla olevaa tietoa nopeasti käyttöönsä sitä tarvitessaan. Tästä johtuen koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti parhaan mahdollisen kliinisen tutkimustiedon ja osaamisen ylläpitämiseksi sekä kotimaassa että ulkomailla.

  Ergo Selkäklinikan hoitomuotoja ovat mm.

    Manipulaatio
   
  Mobilisaatio
   
  Pehmytkudoskäsittelyt
  Akupunktio
   
  Harjoitusterapia
   
  Tukipohjalliset
  Ortopediset tuet
   
  Valmennus