Miten Redcord toimii?

Hoidon alussa on tärkeää selvittää passiivisten lokaalisten ja globaalisten lihasten heikkous/vahvuus sekä kehon lihasten toiminnallisuus.

Jopa huippu-urheilijoilla voi esiintyä lihasheikkouksia (weak link), jotka saattavat johtua kun lokaaliset lihakset ”sammuvat” kivun, väsymyksen tai lihaspassiivisuuden vuoksi. Yksilöllisesti suunniteltu hoito- ja harjoitusohjelma voidaan kohdentaa löydettyihin ongelmakohtiin. Kaikki harjoitteet tehdään aina kontrolloidusti ja kivutta Redcordin laiteistoa apuna käyttäen.

Tavoitteena on parantaa aivojen, aistinelimien (reseptorien) ja lihasten vuorovaikutusta, lisätä lihasvoimaa ja estää vammojen uusiutumiset. Tätä hoitomenetelmää kutsutaan Neurac-menetelmäksi (hermolihastoiminnan aktivointi) ja tähtää ”nukkuvien” lihasten aktivointiin, palauttaa kehon toiminnallisuus, lisätä lihasvoimaa ja ehkäistä ongelman uudelleen syntymistä.

"Menetelmän vaikutusta voi tehostaa käyttämällä Stimula-lisälaitetta, joka perustuu säädettävään värähtelyyn eri taajuuksilla. Stimulan vaikutus voidaan kohdentaa tarkasti hoidettavaan kohteeseen"