Ohjeita laitteen asennukseen ja harjoitteluun

 

 

Varmista laitteen kiinnitys

Kiinnitettyäsi laitteen ohjeiden mukaisesti, on sen kiinnitys hyvä testata. Säädä lenkki lattiasta 10cm etäisyydelle, laita toinen jalkaterä lenkin sisään, tue asentosi molemmista köysistä molemmin käsin ja nouse koko painollasi lenkin varaan. Toista tämä myös toiselle köydelle. Jos myöhemmin olet epävarma kiinnityksestä, toista testi.

Harjoituksilla on eroja

Monipuolinen harjoittelu parantaa koordinaatiota ja kehonhallintaa. Redcord harjoittelussa keho joutuu työskentelemään raajojen kanssa. Tätä kutsutaankin 3D(kolmiulotteiseksi) – harjoitteluksi. Oheisesta kuvasta näkyy Redcord harjoittelun ja ”perinteisen laiteharjoittelun kehoon kohdistuvien kuormitusten erot.

Säädä kuormitus oikein

Kuormituksen säätäminen on helppoa. Lenkkejä siirtämällä keskivartaloa kohti kuoma kevenee ja vastaavasti vipua pidentämällä vastusta tulee lisää.

Aloita harjoittelu helpoista liikkeistä ja kevyestä kuormasta. Tärkeintä on liikkeen hyvä hallinta. Liikkeiden määräksi riittää alussa hyvin 2-5 liikettä, lähtötilanteesta riippuen. Harjoittele samalla kuormitustasolla esimerkiksi 2-3 viikkoa 2-3 kertaa viikossa ja lisää kuormaa seuraavaa harjoitusjaksoon.

Tee liikkeet huolellisesti

Alussa voi olla vaikeaa hahmottaa missä asennossa vartalosi on. Peili on hyvä apuväline, josta voit seurata kehosi liikettä. Harjoituskaveri ajaa saman asian, joka seuraa ja ohjaa harjoitusta.