Ytimekästä kehonhallintaa

 

Aivot säätelevät ja ohjaavat liikkeitämme, eivät yksittäiset lihakset tai lihasryhmät. Aivojen motorinen liikekeskus lähettää käskyjä lihaksiin luoden ja ohjaten liikkeen muodostusta. Redcord Sport on suunniteltu voimistamaan näiden lihasten yhteistyötä sen sijaan, että ne toimisivat yksittäisinä, erillisinä osina.

Urheilu vaatii voimaa, rytmiä ja kehonhallintaa

Urheilumenestys on useiden tekijöiden summa, kuten nopeus, rytmi, voima ja kehonhallinta. Jalkapalloilija tarvitsee näitä ominaisuuksia juoksussa, harhautuksissa ja laukaisuissa. Alppihiihtäjä joutuu jatkuvasti säätelemään ja kontrolloimaan painopistettään suorituksen aikana kovassa vauhdissa epätasaisella alustalla. Suunnan muutokset ja hypyt ovat käsipalloilijan ja koripalloilijan arkea. Kaikkeen tähän tarvitaan hyvää keskivartalon hallintaa, jotta aivojen lähettämät käskyt saavat kehon toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla.

”Täsmäharjoittelua”

Neuromuskulaarinen (hermoihin ja lihaksiin liittyvä) harjoittelu on kommunikointia aivojen ja kehon lihasten kesken. Aivot lähettävät käskyjä ja vastaanottavat tietoja lihasten toiminnasta ja nivelten asennoista. Tätä kommunikaatiota aivoista lihaksiin voidaan tehostaa harjoittelulla. Ammattitermillä tätä kutsutaan neuromuskulaariseksi harjoitteluksi.

Redcord Sport tarjoaa syvempää voimaa

Ihmiskeho koostuu useista lihaskerroksista. Yksinkertaistamalla kehon lihasten ryhmitystä voidaan ne jakaa kahteen isompaan ryhmään; syviin (LOCAL) ja uloimpiin (GLOBAL) lihaksiin. Syvien lihasten tehtävä on vakauttaa nivelten ja kehon hallinta kun uloimmat lihakset tuottavat liikkeeseen tarvittavan voiman. Uloimmat lihakset voidaan vielä jakaa kahteen ryhmään; uloimpiin tasapainottaviin ja liikkeen suorittaviin lihaksiin.

Harjoittamalla syvien ja uloimpien lihasten työskentelyä yhdessä tuo se urheilijalle harjoittelun maksimaalisen hyödyn ja synergian. Tilanteessa, jossa syvien lihasten kunto on huono, pyrkii uloimmat, liikettä suorittavat lihakset korvaamaan syvien lihasten heikkoutta. Kun syvät lihakset saadaan aktivoitua ja vahvistettua, liikettä suorittavat lihakset pystyvät keskittymään täydelliseen voimantuottoon ja samalla kontrolloimaan liikettä paremmin. Redcord Sport keskittyy harjoittamaan syviä ja uloimpia lihaksia toimimaan yhdessä.